Category Archives: แฟนชั่นทรงผม

ทรง Pompadour มารู้จักประวัติและรูปแบบกัน

ประวัติ ทรง Pompadour

คงมีหลายๆ คนที่อยากรู้ที่มาของทรง Pompadour ว่าจริงๆ แล้วทรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและเริ่มต้นจากอะไร วันนี้ทาง Vast Original เลยมาทำบทความไขข้อสงสัยต่างๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงรูปแบบการจัดทรง Pompadour กัน

มารู้จักทรง French Crop หรือ ทรง Crop

ทรง French crop

ณ. เวลานี้เราจะไม่พูดถึง French Crop (หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าทรง Crop) ไม่ได้เลย เพราะเป็นทรงที่เป็นกระแสมากในเวลานี้ด้วยรูปลักษณะที่ไม่ยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวัน